Hvem er arabernes mor og hvem er jødens mor?

Anonymous 08/18/2017. 5 answers
Arts & Humanities History

5 Answers


John P 08/04/2017.

"Hvem er er ... og hvem er?" Begge mødrene er enkeltpersoner.


staisil 08/04/2017.

Hagar og Sarah.


cymry3jones 08/04/2017.

Eve? Bare et gjetning.


Tommy Vercetti 08/04/2017.

Hagar egyptiske mor av araberne Sarah Canaan jødens mor. det er ikke så vanskelig å vite.


billy 08/04/2017.

De to dronningene er bibelske og koraniske figurer velsignet med gammel magi. Den første dronningen, jødens moder, hadde evnen til å gå på vann og formere matvarer, et trekk som ville videresende til sin etterkommer Jesus Kristus. Den andre dronningen av araberne kunne bruke ild, luft og røyk og vant kjærligheten til både araberne og perserne, som bidro til å trene henne i hennes magiske kunst. Hun ble til slutt Muhammeds bestemor, veileder og profet for det arabiske folk, derav hennes tittel.

Language

Categories